Uitrukken 2018

P1 Assistentie Ambulance (tilassistentie) Hoevenallee Terwolde

Om 03:34uur werden we voor een spoedmelding gealarmeerd. Tilassistentie voor de ambulance vanwege een bevalling met complicaties. Door een goede samenwerking met de verpleegkundigen hebben wij de vrouw veilig en snel naar beneden kunnen tillen.

P1 Afval/Rommel (Meetploeg) Hoeben Metaal, Oslokade Kampen

Onze eerste inzet als Verkenningseenheid! Op 27 februari werden wij gealarmeerd voor een grote brand bij Hoeben Metaal in Kampen. Bij deze brand zijn wij ingezet om als Verkenner Gevaarlijke Stoffen metingen te verrichten voor de AGS (Adviseur Gevaarlijke Stoffen). Wij mochten de bronmetingen voor onze rekening nemen (direct in de rook naast de vuurhaard). De waardes die wij met onze meetapparatuur registreren koppelen wij terug naar de AGS. De AGS analyseert deze gegevens en komt dan met een advies voor verdere acties.

 

Sinds 2017 heeft Brandweer Terwolde er een specialisme bij gekregen. In het kader van Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS) zijn wij ook een Verkenningseenheid (Voorheen WVD/Meetplanorganisatie). Bij incidenten waarbij het vermoeden bestaat dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen, worden Verkenningseenheden ingezet om dit te meten.


P1 Handmelder Scherpenhof Partycentrum OMS Bandijk, Terwolde

Om 22:14 uur werden we gealarmeerd voor een handmelder bij De Scherpenhof. Ondanks dat een handmelder een fysieke handeling is, bleek het te gaan om een loos alarm. 

P1 BR Woning (Schoorsteen, Rietgedekt) Boevenbrinkstraat Terwolde

Om 17:40 werden wij gealarmeerd voor een schoorsteenbrand bij een rietgedekt pand. Zowel Twello met de TAS en WTS 500, Hoogwerker Deventer, Tankwagen Groot en de OVD werden hierbij opgepiept. Als eerste ter plaatse hebben wij, samen met Deventer, het incident geklaard. 

P1 BR OMS (Rookmelder) Scherpenhof Partycentrum, Bandijk Terwolde

Om 11:39uur werden wij gealarmeerd voor een automatische rookdetectie bij Camping  De Scherpenhof. Het bleek een loos alarm door lekkage.

P2 Kazernering Stormschade (Lokaal afhandelen) Terwolde, Nijbroek, De Vecht

Om 09:26uur ging de pieper voor een stormschade aan de Wijkseweg in Terwolde. Vanwege de stevige storm die over het land raasde, werd al snel de procedure 'Extreem weer' opgestart.

Dit wil zeggen dat meldingen over stormschade door worden gegeven via een tijdelijke meldkamer om de 112-meldkamer te ontzien. Incidenten met voorrang worden gewoon via de pagers doorgegeven. 

Met een steeds groeiende lijst incidenten en meerdere pager-meldingen tussendoor zijn wij de rest van de dag 'lekker bezig geweest'. Om 16:45uur waren we weer op de kazerne.

Een selectie van de werkzaamheden van de dag vindt u in onderstaande foto's.