P1 Afval/Rommel (Meetploeg) Hoeben Metaal, Oslokade Kampen

Onze eerste inzet als Verkenningseenheid! Op 27 februari werden wij gealarmeerd voor een grote brand bij Hoeben Metaal in Kampen. Bij deze brand zijn wij ingezet om als Verkenner Gevaarlijke Stoffen metingen te verrichten voor de AGS (Adviseur Gevaarlijke Stoffen). Wij mochten de bronmetingen voor onze rekening nemen (direct in de rook naast de vuurhaard). De waardes die wij met onze meetapparatuur registreren koppelen wij terug naar de AGS. De AGS analyseert deze gegevens en komt dan met een advies voor verdere acties.

 

Sinds 2017 heeft Brandweer Terwolde er een specialisme bij gekregen. In het kader van Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS) zijn wij ook een Verkenningseenheid (Voorheen WVD/Meetplanorganisatie). Bij incidenten waarbij het vermoeden bestaat dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen, worden Verkenningseenheden ingezet om dit te meten.